Woningventilatie is essentieel met de huidige isolatienormen. In de huidige nieuwbouwwoningen worden alle kieren en spleten zodanig goed geïsoleerd dat er geen natuurlijke luchtcirculatie meer kan gebeuren. Met als gevolg slechte luchtkwaliteit en schimmelvorming... Daarom is een goed uitgekiende ventilatie een must voor uw woning en z'n bewoners.
Men onderscheidt 4 verschillende ventilatiesystemen: systeem A, B, C en D.  Systeem A en B worden zelden gebruikt omdat de woning dan zéér slechte punten haalt met het EPB verslag.  We gaan het dus vooral over systeem C en D hebben.
 
Bij systeem C gebeurt de aanvoer van verse lucht op een natuurlijke wijze door roosters in de muur of  in de ramen. De afzuiging van de vervuilde lucht gebeurt via mechanische ventilatie.  Er is ook nog het C+ systeem. Het verschil met het klassieke C systeem is dat de aanvoer via zelfregulerende (duurdere) roosters gebeurt(klasse P3 of P4) en de afvoer gebeurt vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat het debiet van afzuiging van de verontreinigde lucht geregeld kan worden door een driestandenschakelaar of door een zelfregulerend systeem(vochtigheidssensoren of aanwezigheidssensoren).
Bij systeem D gebeurt zowel de aanvoer als afvoer door mechanische ventilatie. Géén roosters in de ramen dus. Géén koude luchtstroming in de winter van de binnenkomende lucht door de roosters. Systeem D werkt met een centrale unit mét warmterecuperatie.  Daardoor wordt de warmte van de afgevoerde lucht voor ongeveer 90% gerecupereerd via een warmtewisselaar die de vers aangevoerde lucht terug opwarmt. Als de binnentemperatuur 20°C is zal de vers aangevoerde lucht ongeveer 18°C bedragen. De verloren warmte wordt zo beperkt tot een minimum! Ook de regeling gebeurt met een driestandenschakelaar of via sensoren. Ook volledige integratie met uw domotica systeem is mogelijk. Systeem D is wel duurder want U heeft zowel aanvoer als afvoer kanalen (ventichappe) nodig en de centrale unit (pdf download) is ook duurder, maar U krijgt echter de beste punten in Uw EPB verslag (uw woning heeft dus ook een grotere waarde bij eventuele verkoop)en de extra verwarmingskosten worden tot een minimum beperkt.
Kom ons ventilatiesysteem bekijken in Rijkevorsel (na afspraak).